Friday, May 27, 2005

KERANA AKU SAYANG PADAMU

Assalamu'alaikum wbt.

Dakwah Kerana Sayang

Kalau kamu membiarkan temanmu berbuat buruk dan meninggalkan perbuatan baik, bererti kamu penghianat.

Dalam firman Allah SWT;

" Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib! "
Q.S Al-Furqaan : 28

Buktikan bahawa kamu sayang dan setia kepada temanmu dengan nasihatinya jika ia berbuat dosa dan kesalahan. Mengingatkannya ketika lupa, dan melarangnya dari berbuat kemungkaran. Secara singkatnya, kamu diminta berdakwah kepada teman kamu. Aduh!!! berat ni. Memang ya, tetapi dakwah mempunyai banyak keutamaan. Keutamaan dakwah dapat mengatasi keberatannya. Diantara keutamaan dakwah dalam firman Allah SWT;

" Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada ( mengesakan dan mematuhi perintah ) Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam ( yang berserah bulat-bulat kepada Allah )! "
Q.S Fussilat : 33

Nabi Muhammad SAW bersabda;

" Bergeraklah perlahan-perlahan hingga kamu tiba di wilayah mereka, kemudian ajaklah mereka masuk islam. Dan khabarkan pada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan didalam islam. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk pada seseorang lantaran dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah ."
Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

" Barangsiapa mengajak kepada petunjuk maka ia memperoleh pahala seperti orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. "
Riwayat Muslim

Kerana Aku Sayang Padamu

" Tiga perkara; barangsiapa yang memilikinya maka ia merasakan manisnya iman. Bila Allah dan RasulNya lebih ia cintai dari selainnya. Bila mencintai seseoramg, tidaklah ia cintai kecuali kerana Allah. Dan bila ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari padanya, sebagaimana ia tidak suka bila dilemparkan ke dalam api neraka. "
Shahih Bukhari dan Muslim

Cinta Dan Sayang Melandasi Kasih Sesama Muslim

Oleh kerana itu mencintai sesama muslim dan mukmin adalah kewajipan agung yang harus di laksanakan orang-orang beriman. Allah membebankan kewajipan ini kepada mereka sampai pada manusia beriman terakhir yang hidup di muka bumi. Kewajipan agung ini sangat banyak jumlahnya, seperti : menolong, mencintai, mengunjungi, menghormati, mengucapkan salam, menjaga kehormatan, berlapang dada dan lain-lain.

Berkenaan dengan ini Rasullullah SAW menegaskan;
" Tidak sempurna keimanan seseorang diantara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencinta dirinya sendiri. "
Muttafak ‘Alaihi

Lembut Dan Semangat

Diantaranya berkata-kata dengan lemah lembut, seperti ketika Allah memerintahkan kepada Musa A.S dan Harun A.S menyampaikan dakwah kepada Firaun;

" Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. "
Q.S Taha : 44

Yang demikian telah ditauladankan Nabi Muhammad SAW yang berperangai mulia, lemah lembut dan kasih sayang, dalam firman Allah;
" Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri ( iaitu Nabi Muhammad s.a.w ) yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak ( inginkan ) kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. "
Q.S At-Taubah : 128

Wujud, banyak dicari orang kerna indahnya bentuk
Padahal ia tidak memiliki makna.
Hati, tempat bersemayam antara kebaikan & keburukan
Zikir bisa membersihkannya dari segala keburukan & kemaksiatan
Ku bersujud pada Illahi Rabbi hanya untuk mendapat Cinta & RedhaMu

No comments: